X-IŞINLARI LABORATUVARI

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Mezunlarımızın, çalıştıkları sektörlere araştırma-geliştirme kültürünü kazandırmaları, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin güçlendirilmesinde öncü olmaları,ulusal veya uluslararası kurumlarda görev almaları için, eğitim dönemlerinde, karmaşık bir sistemi,ürünü,süreci uygun analiz yöntemlerini seçerek uygulama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisini kazanmaları gerekir. Dolayısıyla öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren X-Işınları Laboratuvarında uygulamalı derslere katılarak araştırma-geliştirme serüvenine başlayarak laboratuvarımızdaki tüm olanaklardan

 faydalanmaktadırlar​

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nuran AY 

Profesyonel bir Mühendislik Laboratuvarı olarak amacımız, malzemelerin  karakterizasyonunda ve  kompleks numunelerin analizinde farklı yaklaşımlar ve teknolojiler kullanarak öğrencilerimizin derslerde öğrendiği teorik bilgileri pratik hale dönüştürüp araştırma ve çalışmalara dahil ederek geleceğin mühendislerini yetiştirmek.

Ayrıca Kimyasal-Minerolojik analiz isteklerinizi en doğru şekilde yerine getirmek için buradayız.

Laboratuvarımız hakkında daha fazla bilgiye menüden ulaşabilirsiniz.